تمام قصه همين است...

Marjaneh1.jpg
مرجانه فرد تهرانیچه ساده است دلم...! باز سینه سپر کرد
هزار زخم تو دارد، هوای زخم دگر کرد

***
سبو سبو همه دردی که در دلم جاریست
عنایتی ست که او با دلم به نیم نظر کرد

بقای عشق، به خون، گوئیا میسر شد
که داغ لاله در این کارگه مکرر کرد

تمام قصه همین است، مختصر گویم
از آنچه بود مرا خون دل مقرر کرد

***
نهال مهر تو در من خزان نخواهد دید
که باغبانی آن را دلم به خون جگر کرد

/ 8 نظر / 71 بازدید
شمیم

سلام.شیوه های نو به زبان قدما تجربه می کنید؟

مرتضی

سلام نیما جان... دلم هزار زخم تو دارد، هوای زخم دگر کرد!! اخوی! خبری شده؟ دست ما را هم بگیر...

ضياء

سلام عزيز. خوب بود. اگر زبان شعر به طور ثابت نزديك به زبان امروزه نگاه داري بهتر هم مي شود.

پروانه

در ديدگاه من - درياست آسمان و ندارد كرانه اي جز بي نشانگي - از ساحلش نبوده خرد را نشانه اي گفتم شبي به خويش: اين آسمان پير - بحريست بيكرانه ولي چشم من مدام - دنبال ناخداست پس ناخدا كجاست؟ در گوش من چكيد صدايي كه نرم گفت: درياست آسمان و در آن ناخدا "خداست"

فري

سلام عزيزجان ،قشنگ بود،نميدانم جاي اين قشنگ بود چه بنويسم...........در ضمن مطلب جديد زدم. خيلي مخلصيم

مژگان بانو

سلام استاد گرامی. اين بيت اولش شاه بيت بود. اماند که بقيه اش هم بسيار زيبا بود اما اين بيتو اول را ناخواسته حفظ شدم.