آفرين! دل گرفته ام

BV-4-1.jpg
بیتا وکیلیاين هوا گرفته است، مثل اين دل گرفته ام
با تو حرف می زنم با همين دل گرفته ام

تا رها شوم من از غمی که با من است
می شود کمک کنی مرا؟ آفرين! دل گرفته ام/ 2 نظر / 15 بازدید
شبیه تو

سری به اینجا بزن http://www.3ahoo.com/Literature

سعيد

درود به نيمای عزيز،چرا که نه!....شاد باشی و با صفا...