...تکرار


سرانگشت آفتاب ،
باد ،
باران ،
بر سر ،
بر مو ،
بر پيشانی

پنجدری پنجاه بهار بی خاطره بسته می شود
تا مهتابی تاريک
چند پاييز بيشتر نيست
و بعد
مشتی خاک
بر سرانگشت آفتاب ،
باد ،
باران...

/ 0 نظر / 18 بازدید