بی تو


نه !
ندارد اين دل قرار
بر اين مدار پريشان
بی تو
حسی غريب در من جاريست
مثل قدم زدن
در کوچه هاي مضطرب باران
مثل رها شدن
در ازدحام تاريکی
مثل نشستن
کنار حوصله ی تنگ اين ترانه ی غمگين

نه !
ندارد اين دل قرار
بر اين مدار پريشان
بی تو
سهم من
آسمانی ست
که از نگاه تو می تراود
و نگاهی
که تو را می جويد

/ 0 نظر / 16 بازدید