سرودی برای تغيير

نی یی اوسونداریNiyi Osundare

شاعر مطرح نیجریایی متولد سال 1947 و درس خوانده لیدز انگلستان و تورنتوی کانادا . در حال حاضر مدرس زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاههای نیجریه است
ّ

I sing of change:


I sing
of the beauty of Athens
without its slaves

می گویم
از آتن زیبای بدون برده

Of a world free
of kings and queens
and other remnant
of an arbitrary past

از دنیایی رها
از شاه و شاه بانو
و پس مانده های تاریخ خودکامه

Of earth
with no
sharp north
or deep south
without blind curtains
or iron walls

از زمینی
بی شمال روشن
یا جنوب تیره
بدون پرده های بسته
و دیوارهای آهن

Of the end
of warlords and armouries
and prisons of hate and fear

از مرگ جنگ جویان
و جنگ آوران
و پایان زندانهای هول و واهمه

Of deserts treeing
and fruiting
after the quickening rains

از دشت های به گل نشسته
و پربار
پس از فرونشستن باران

Of the sun
radiating ignorance
and stars informing
nights of unknowing

از خورشید روشنایی بخش نادانی
و ستارگان روشنگر شبهای ناآگاهی

I sing of a world reshaped

من
از جهانی دیگر
می گویم
Niyi Osundare

/ 1 نظر / 20 بازدید
سهیل

مرسی اگر ترجمه از خودته خیلی خوبه موفق باشید