حلقه

اين اولين شعرم هست که در ۱۶ سالگی گفتم ،دختری را دوست داشتم که در همسايگی ما بودنامزد کرد و منهم مثلا اين شعر را گفتم و دادم دستش ،او هم داد به مادرم و مادرم هم پدر را خبر کرد،در نتيجه کتک مفصلی به عنوان صله شعر دریافت کردم! و به همين دليل اين شعر ضعيف را هنوز دوست دارم

تا حلقه ای
مزين دستت شد
از من گريختی
ای وای من
يک حلقه آيا
بالاتر از دلی ست؟

/ 4 نظر / 27 بازدید
گلناز

نمي دونم همه ي شعر ها از خودتون است يا نه. ولي به هر حال جالب هستند مخصو صا شعر 16 سالگي

پروين

نيما مىتونم بفهمم چه حالى داشتيد بميرم. همين حس هاست كه پدر ما را درآورده درضمن در سايت ترمه شبيه اين ماجراست. آدم اگر در جوانى به وصال معشوق رسيد شاعر نميشود شايد خوب شد نامزد كرد حالا اون مادر چند تا بچه ست اما شما پدر شعر هايتان و شايد يك پدر شاعر

پروين

آدرس سايت ترمه anareabi.persianblog.ir