از عشق نه

Not talking love
by:Mahta Otaba
I call sea
in your name
I sigh sky
in your name
I review days and nights
in your name

With this song
I am not talking love
--but you--
as love is a simple word
just to call you with


دريا را
به نام تو می خوانم
آسمان را
به نام تو صدا می زنم
شب را
و روز را
به نام تو مرور می کنم

با اين ترانه
از عشق نه
از تو می گويم
که عشق
نام کوچک توست

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرتضی

احسنت...کی میگه نمیشه شعر رو شاعرانه ترجمه کرد؟

گلکو

سلام خیلی خوبه لذت بردم. بیشتر ترجمه کن