نامه

اينجا
پر از تکرار نام توست
انگار اشياء
نام تو را دارند
و يکديگر را به نام تو
صدا می زنند

سفر هم که هستی
اينجايی
اينجا کنار همين اشياء ساده و همنام
که يکديگر را
به نام تو
صدا می زنند

/ 3 نظر / 20 بازدید
حسن ملايي (حجم سبز )

شده آنقدر كيليك كني و بعد ببيني به آن كتاب ، دفتر ، ... كه دوست ميداري رسيده اي. شده بهار شود اطرافت در حالي كه چند لحظه پيش مي لرزيدي. وبلاگ شما را فراموش نمي كنم . موفق باشيد .

parvin

zibast