من تنهايم

شون فیلیپس Shawn Phillipsخواننده ترانه سرا و موسیقی دان پرآوازه و مطرح دهه هفتاد متولد 1947در تکزاس آمریکا که در ایران چندان شناخته نیست.این هنرمند در آثارش بیشتر به مردم فرودست جامعه نگاه می کندمتن ترانه هایی که خوانده است توسط خود او یا شاعران دیگری سروده شده است سعی می کنم ترجمه تعدادی از این ترانه ها را همراه با متن آنها در اختیار موسیقی دوستان قرار دهم

Iّ,m a loner

Well,I,ve sat 'neath the shade of an old apple orchard
And watched the big trucks rolling by
I,ve shared a grape soda with a man from Dakota
And seen a June bug in July
I,m a drifter, oh Lord, I,m a loner
And I,ve seen every village and town
I,ve passed by here and, oh Lord, I,ll die here
Then some stranger will lower me down


در سايه سار سيبستانی کهنسال نشسته ام
و عبور بارکش های عظيم را نظاره می کنم
با مردی از داکوتا هم پياله شده ام
و آنچه نادیدنی ست دیده ام
من آواره ام ،خدای من، من تنهايم
و هر آنچه شهر و ديار است در نورديده ام
از اينجا گذر کرده ام،خدای من، من اينجا خواهم مرد
و غريبه ای به خاکم خواهد سپرد

Well, i,ve slept in your rains and I,ve slept in your hails
I,ve screamed out my hurt while I,ve slept in your jails
I,ve heard the lone wail of a slow eastbound freighter
Then wished i could die to go meet my saviour
I,m a drifter, oh Lord, I,m a loner
And I,ve seen every village and town
I,ve passed by here and, oh Lord, I,ll die here
Then some stranger will lower me down


در باران هایت خوابیده ام
در رگبارهایت خوابیده ام
در زندان هایت خوابیده ام
و رنجم را فریاد کشیده ام
سوت غمگین قطاری که به سوی غرب می رفت را شنیده ام
و آرزو کردم کاش میشد بمیرم تا ناجی ام را ببینم
من آواره ام ،خدای من، من تنهايم
و هر آنچه شهر و ديار است در نورديده ام
از اينجا گذر کرده ام،خدای من، من اينجا خواهم مرد
و غريبه ای به خاکم خواهد سپرد

well, I,ve been lead the ships that sail out of your harbors
I,ve shared silent thoughts with your children and harbors
I,ve sung to the stars while a junkbox was playin'
I,m a drifter, oh Lord, I,m a loner
And I,ve seen every village and town
I,ve passed by here and, oh Lord, I,ll die here
Then some stranger will lower me down

راهنمای کشتی هایی بوده ام که از بندرگاهایت بادبان کشیده اند
رویاهای خاموش را با کودکانت و آرایشگرهایت تقسیم کرده ام
همنوا با آهنگ گرام های سکه ای برای ستارگان آواز خوانده ام
و اشک هایم را فرو داده ام
من آواره ام ،خدای من، من تنهايم
و هر آنچه شهر و ديار است در نورديده ام
از اينجا گذر کرده ام،خدای من، من اينجا خواهم مرد
و غريبه ای به خاکم خواهد سپرد

I,ve made love in your cities to the poor and pretty
Then thought myself lucky and smart
And then ended up lonely with nothin' but only
A song and a half broken heart
I,m a drifter, oh Lord, I,m a loner
And I,ve seen every village and town
I,ve passed by here and, oh Lord, I,ll die here
Then some stranger will lower me down

در شهرهایت به فقیر و غنی عشق ورزیده ام
و خود را شاد و خوشبخت انگاشته ام
و در پایان آنچه ماند هیچ بود
ترانه یا و فلبی شکسته
من آواره ام ،خدای من، من تنهايم
و هر آنچه شهر و ديار است در نورديده ام
از اينجا گذر کرده ام،خدای من، من اينجا خواهم مرد
و غريبه ای به خاکم خواهد سپرد
( final verse added by Shawn Phillips)

Well, I,ve played basketball through the hoop of barrel
And struggled to learn how to swim
And once was a baby sometimes I think maybe
I only pretend I was him
I,m a drifter, oh Lord, I,m a loner
And I,ve seen every village and town
I,ve passed by here and, oh Lord, I,ll die here
Then some stranger will lower me down

با حلقه بشکه ها بسکتبال بازی کرده ام
و تلاش کرده ام تا شنا یاد بگیرم
و کودکی بود که فکر می کردم او هستم
من آواره ام ،خدای من، من تنهايم
و هر آنچه شهر و ديار است در نورديده ام
از اينجا گذر کرده ام،خدای من، من اينجا خواهم مرد
و غريبه ای به خاکم خواهد سپرد

/ 0 نظر / 16 بازدید