مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

مريت پارک وی *

دنیزه لیورتو Denise Levertov ، از مادری ولزی و پدری روسی به سال ۱۹۲۳ میلادی در لندن زاده شد.او علیرغم فقدان تحصیلات کلاسیک، به ۴ زبان عبری، روسی، آلمانی و انگلیسی شعر می سراید و داستان می نویسد.یهودی تباریست که به مسیحیت گرویده است. و انگلیسی زاده ایست که به ملیت آمریکا در آمده است. و در زمره شاعران صاحب سبک قرن بیستم محسوب می شود.شعر این شاعر از زبانی سهل و ممتنع بهره می گیرد، درک مفاهیم شعری او در زبان مبدا آسان اما برگرداندن آن به زبان مقصد مشکل است.خصوصا برای من که به بضاعت اندکم ،واقفم و معترف.در هرحال مقصودم آشنایی دوستان با شاعرانی است که آثارشان کمتر به زبان فارسی معرفی شده است.
"بزرگراه ها" در ادبیات معاصر نماد پیوند و اتصالند ،ولی در شعری که از" لیورتو" تقدیم حضورتان می کنم نشانگر تنهایی و عزلت آدمیا ن است.
انگار

همیشه در راهند،
که ادامه می دهیم ----

          زیر آسمانی گرفته
          چراغ ها  روشن که شد ستاره ای
          تیره گی را شکافت
          و حالا دارد

           با حوصله
           زنجیره ی رویاگونه ی جاری
           بر شش مسیر خیابان را
           تعقیب می کند...

آدم ها--

     از ماشین هایی
                که هیچگاه بیرون نمی آیند
                           - مگر در ایستگاه های سوخت گیری -
مردد،
     همدیگر را برانداز می کنند

           با شتاب،
           کنار دستگاه های سکه گیر،
           قهوه ای می نوشند
           و شتابناک
           به ماشین ها باز می گردند،
           تا ادامه دهند

آنسوی حصار راه،
          خانه ها
          درخت ها / درخت ها و بوته ها
           رد می شوند از کنار ماشین ها
               که جلوی ما،
               کنار ما،
               پشت سر ما،
                          فشرده در حرکتند
و ماشین هایی
              که از روبرو می آیند
              چشم را می زنند
در شش مسیر
به جنوب و شمال می خرامند
و با صدایی گنگ
می گذرند

*Merritt Parkway
بزرگراهی در ایالت کانکتی کوت آمریکا


اصل شعر...

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]