مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

جنگل

دوست نادیده اما بی شک دوست داشتنی
مجهول
طراح خوش ذوق وبلاگ من است.
جز اینکه بگویم ممنون آقای دکتر!
حرف دیگری نمی توانم بگویمدر
حرمتٍ شبانه ی جنگل
دستی
مرا به فاجعه پیوند می زند
و دشنه ای
تا شانه های مرتعشم را
پیراهنٍ شکوفه
بپوشاند

چونان درختٍ پیرٍ سپیدار
در باد
ایستاده ام
و ریشه در عمیقٍ زمین دارم
بی آنکه
سر به خاک بسایم

هر لحظه
زخم،
زخم،
زخمٍ تازهُ
تازه

در حرمتٍ شبانه ی جنگل
هر زخم
شعله ای است
هر شعله
کور سویٍ عبوری
تالاب درد
را

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]