مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

از آستانه آسمان

اين هم برگردان شعر ديگری از محمد الماغوط** شاعر سوری

در ضمن دوست بسیار عزیزمb>فرمان شعردوست در غزل معاصرمسابقه ای در قالب غزل با مصرع مشترک:مردی که روبروی تو سیگار می کشد.را پیشنهاد کرده اند.تمام دوستان می توانند غزل خود را تا ۲۱/۲/۸۲به نشانی الکترونیکی ایشان ارسال نمایند


در باران دلگيری
که بر چهره گرفته ام می بارد
در فکرم
پلکانی بسازم
از گرده های خميده
و دستهای گرفته به زانو
تا مرا به آسمان برساند
که بنگرم
چه شده است
اينهمه آه
ايِنهمه فریاد
اينهمه دعا
و اينهمه ندبه
که اينهمه سال و قرن
بر آمده است
از اينهمه جا ن و اينهمه لب،

بايد
جايی آن بالا
در گوشه ای از آسمان
به هیئت ابری درآمده باشند
و اکنون نيز شاید
حرفهای من
آنجا
پهلو به پهلوی حرفهای پیامبری
نشسته باشد

محبوب من
پس ایمان بیاوریم
به اشکهای آسمانی..


اصل شعر

**با تشکر ازسيامک بهرام پرور

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]