مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

تغزل در مههرچه که با ماست، مثل خواب ،مجازی ست
روز و شب و ماه و آفتاب ، مجازی ست

آن چه که گفتند و هر چه هم که شنیدیم:
آتش و باد و غبار و آب ، مجازی ست

هیچ نخواندیم و هیچ هم ننوشتیم
اول و پایان این کتاب، مجازی ست

تکیه به دیوار عشق هم نتوان داد
عشق براین دور پرشتاب، مجازی ست

دل که سپردیم ، باز پس نگرفتیم
آه... که بودن در این سراب، مجازی ست


Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]