مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

و فرو می ريزمساده تر از آنم
تا نظم کاهلانه تن را
به سخره بگیرم
گو که
غنیمتی ست پریشانی
در این
حوالی مشکوک

به تو
تکیه می زنم
که ستاره حایل نیست
و فرو می ریزم
آرام
آرام
از درون

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]