مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

۲ شعر کوتاه از ناظم حکمت

جايی که آرکاداش عزيز با ترجمه های زيبايش از شعر معاصر ترکيه کار را تمام کرده اند، قاعده اين بود که من به اين وادی وارد نمی شدم.در هر حال دو شعر از ناظم حکمت را به انگليسی خواندم و با اجازه استاد خسروشاهی به فارسی برگرداندمُ متن اصلی ترکی در اختيارم نيست تا امانت داری مترجم انگليسی را محکی بزنم.

۱

خوردن يک سيب رسيده ی سفيد
در يک روز شفاف و
روشن زمستانی

محبوب من!
دل بستن به تو
مثل شادمانی نفس کشيدن است
در يک درخت زار پوشيده از برف!

۲

گفت:بيا
گفت:بمان
گفت:بخند
گفت:بمير
آمدم
ماندم
خنديدم
مردم

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]