مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

هوای دفتر شعرم

هوای دفتر شعرم هميشه بارانی ست
و سهم من همه در اين ميان پريشانی ست

به آفتاب اميدی نمي توانم بست
که بگسلد ز هم اين شب ز بس که ظلمانی ست

حکايت شب من در غزل نمی گنجد
غزال خسته ی شعرم در اوج حيرانی ست

به باده کی شود آخر غمی که من دارم
به گریه چون ننشیند دلی که طوفانی ست

صفای نکهت زلفت مگر نگه دارد
دلی که بسته به سرشاخه ی زمستانی ست

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]