مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

پنج عاشقانه بی نام ديگر

اونو نو کماچی.شاعره ژاپنی قرن ۹ ميلادی


۱
با فکر او به خواب رفتم
به دیدن من آمد
کاش می دانستم
و بیدار نمی شدم

۲
بلندیِ شب پاییز جز فسانه نبود
نگاه در نگهش دوختم؛سپیده دمید

۳
فلب اوسرد شد
و تن من پاییز،
چه شعرهای غمباری فرو خواهد ریخت
چونان برگهای پاییزی

۴
درفکر که برچینم ازسینه گل یادش
غافل که گل یادم در سینه ی او پژمرد

۵
یادگارهایی که برجا نهاده ای
در ستیزند با من
بی آنها شاید می شد
لحظه ای را بگذرانم
به فراموشی

شعرها به انگليسی


Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]