مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

سوگمويهدر قصه نويسی هوشنگ گلشيری برای من آيتی بود، که هم استادم بود
و هم راهنمای من در وادی ادبيات انگليسی. فرزانه طاهری هم همکلاسی بود
و سرمشقی در ترجمه برای من.
اين سوگمويه را به هوشنگ و فرزانه تقديم می کنم.

نه!
ندارد اين دل قرار
بر اين مدار مشوش
حسی غريب در من جاريست
مثل قدم زدن
در کوچه های خلوت باران
مثل رها شدن
در ارتفاع مضطرب تاريکی
مثل نشستن
کنار حوصله تنگ اين ترانه ی غمگين

نه!
ندارد اين دل قرار
بر این مدار پريشان

میدانم،
میدانمِ
بعد از تو
سهم من
تنها
آسمانی ست
که از کلام تو می تراود
و نگاهی
که تو را می جويد
در آن

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]