مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

اين روزها


مریم شیرینلواین روزها، دلم هوای تو را دارد
ابر است و ...های های تو را دارد

زخمی که بر گلوی غزل پیداست
بغضی که گریه های تو را دارد

حیرانم از زمین و زمان کاینجا
آغاز و ... انتهای تو را دارد

ما را زتیغ دوست مترسانید
تا زخم ما ، دوای تو را دارد

هیهات اگر به عشق نبازم جان
پایان ... که ابتدای تو را دارد

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]