مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

خاکيم و غبار


ایران دروودی


ماييم و دل شکسته ای با ما
از جان نفس گسسته ای با ما

پرواز هميشه حسرتی در دل
افسوس که بال خسته ای با ما

با گردش روزگار در گردش
چون چرخ، مدار بسته ای با ما

خاکيم و غبار در عبور باد
بس زخم به جان نشسته ای با ما

چون دوست نظر نمی کند ما را
ماييم و دل شکسته ای با ما

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]