مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

فراموش می شود


فراموش می شود کودکی
و خاطره مشق های ننوشته
و هق هق گريه های مدرسه

فراموش می شود جوانی
و خاطره حيرانی اين دل بی شکيب
و هق هق گريه های شبانه

فراموش می شود پيری
و خاطره آرزوهای از دست شده
و هق هق گريه هاي بی انجام

فراموش می شود
اما...
چه کند اين دل
با خاطره تکرار مدام نام تو
و هق هق گريه های هميشه

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]