مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

آزادی

پل الوآر شاعر پرآوازه فرانسوی اين شعر را در زمان اشغال کشورش توسط سربازان آلمانی سروده است و در زمره آثار ماندگار در ادب مقاومت محسوب می شود.در ترجمه هرجند از متن انگليسی بهره برده ام در عين حال آنرا با متن اصلی اثر تطبیق داده ام

بر دفترچه های مشقم
بر نيمکتم و بر درختان
بر شن، بر برف
نام تو را می نويسم

بر نوشته های خوانده شده
بر ورق های نا نوشته
سنگ،خون،کاغذ،يا خاکستر
نام تو را می نويسم

بر روياهای شيرين
بر رزم ابزار رزمندگان
بر تاج شاهان
نام تو را می نویسم

بر جنگل،بر دشت
بر آشیانه ها و بوته ها
بر خاطره های کودکیم
نام تو را می نویسم

بر زیبایی شب
بر نان روشن روز
بر فصول دلدادگی
نام تو را می نویسم

بر پرده های آبی رنگم
بر آبگیر زنگاری آفتاب
بر دریاچه شاد مهتاب
نام تو را می نویسم

بر مزارع، بر افق
بر بال پرندگان
بر آسیاب سایه ها
نام تو را می نویسم

بر شکل های روشن
بر هیاهوی رنگ
بر حقیقت ملموس
نام تو را می نویسم

بر گذرگاه های بیدار
بر راه های گشوده شده
بر مکان های پریشان
نام تو را می نویسم

بر چراغی که روشن است
بر چراغی که خاموش است
بر خانه باز ساخته ام
نام تو را می نویسم

بر میوه نیم خورده ام
بر آینه، بر اتاقم
بر صدف خالی بسترم
نام تو را می نویسم

بر مهر بی پایان سگم
بر گوش های افراخته اش
بر پنجه های زمختش
نام تو را می نویسم

بر درگاه اتاقم
بر اشیاء آشنا
بر انوار مقدس آتش
نام تو را می نویسم

بر تن تمامی خویشان
بر پیشانی دوستان
بر هر دستی که پیش آید
نام تو را می نویسم

بر لیوان حیرانی ها
بر لب های گفتگو
بر بلندای سکوت
نام تو را می نویسم

بر پناهگاه های ویران شده ام
بر فانوس های دریایی فرو افتاده ام
بر دیوار های دلتنگیم
نام تو را می نویسم

بر نبودن های غمبار
بر تنهایی برهنه
بر رژه های مرگ
نام تو را می نویسم

بر سر خوشی باز آمده
بر خطر از سر گذشته
بر امید های بی خاطره
نام تو را می نویسم

با کلمه
زندگی را باز می یابم
زاده می شوم تا تو را بشناسم
و بخوانم تو را :
آزادیNima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]