مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

پنجاه بهار بی خاطره

<

p style="text-align: left">On fifty

by:Mahta Otaba

The fingertips of sun,wind,rain
on head,hairs,eyebrows

The door to the garden of fifty memoryless springs is closed behind
and the dark balcony
is just some Falls away
And then
a handful of dust
on the fingertips of sun,wind,rain

p>سر انگشت آفتاب , باد , باران
بر سر, بر مو, بر پيشانی

پنجدری پنجاه بهار بی خاطره بسته می شود
تا مهتابی تاريک
چند پائيز بيشتر نيست
و بعد
مشتی خاک
بر سرانگشت آفتاب,باد, باران

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]