مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

شعر

 

 شعر شکننده است

 آنقدر که

نمی تواند

 از نفرت بگويد

تنها

روزنه ايست

 گشوده

  به مهرورزی ها 

گلوله نيست

گلی ست در لوله تفنگ،

شعر، شعر است

نه

کليد درهای بسته

     روايت انگليسی شعر را می شود اينجا خواند

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]