مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

ماييم و...


ماييم و دل شکسته ای با ما
از جان نفس گسسته ای با ما

پرواز هميشه حسرتی در دل
افسوس که بال خسته ای با ما

با گردش روزگار در گردش
چون چرخ مدار بسته ای با ما

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]