مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

ايوان تاريک

 

           از شعرهای قديمی

 

                 ايستاده ام

                 در ايوان تاريک

                 و نگاه می کنم

                 به ستاره ای که وامدار نام توست

                در فکرم

                ياد تو اينجا چه می کند

                 اينجا

                 در اين

                        هزار توی بی انجام تاريکی

                  که من

                             ايستاده ام....؟  

 

 

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]