مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

پلک که بر هم می گذاری

 

         پلک که بر هم می گذاری

         سراسيمگی آفتاب است و

         بی تابی دريا 

         و

                 سرگردانی ماه

        نگاه تو

         آرامشی ست که مرا

         به کوچه پسکوچه های زادبومم می کشاند

         و با نگاه توست

         که تلخی اين خاک بی نام را

                                              تاب می آورم  

           

 

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]