مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

به رويايی می مانی در بيداری

 

                    به رويايی می مانی در بيداری

                    می آيی

                    و دست می گذاری

                    بر پيشانی خستگی اين سالها

                    نسيمی خنک

                    بر شانه هايی زخم خورده

                    بارانی دلخواه

                    بر شاخه های گر گرفته ی غربت

           

                    به رويايی می مانی

                    در

                        بيداری،

                             ساده 

                                     و 

                                        خواستنی

                    

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]