مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

اينهمه دور...

     اينهمه دور

     از آن همه آفتاب

     که در پسٍ پشت کودکيم                          

                          پنهان است

                                       پناه

                                 در

                          مه

             گرفته ام

        و

     هوای خاکستر  

          که نمی گذارد

                    تا گرمم کند

                             آفتاب اين ديار.....

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]