مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

پروانه ی من!

   در طراوت پس از باران و چشم انداز شکوفه های بهار نارنج و گلهای زرد و سرخ و آبی،شبيه رنگ لکه های پاشيده شده بر گستره سبز بوته ها و چمن، در پارک نزديک خانه ام قدم می زدم، پروانه ای را ديدم که از باران دقايق پيش و نسيم ،در ميان برگ ها کز کرده بود، انگار ی در انتظار پروانه ای ديگر باشد تا بال و پر بگيرد! به نظرم رسيد که اگر شاعر بود دلتنگی اش را اينگونه به تصوير می کشيد، شايد هم همان بهتر که پروانه ها شاعر نيستند لا اقل آنگونه که منم:) شاد باشيد

 

نه!

نمی گذارد

 تو را ببينم

 نسيمی که می وزد

پشت حوصله ی تنگ دريچه دلواپسی

و به هم می ريزد

رنگ ها را

در باغ

 

در کدام گل نهفته ای

که با يادت

پر می شوم

ازعطر بهار نارنج

و

طراوت پس از باران

؟

 

         

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]