مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

پری دريايی

 از شعرهای قديمی ست.از هر نظر! اينکه چرا می نويسم بر می گردد به حال و هوايی که اين روزها دارم ،مثل آنروزها.خواستم اينجا دوباره  زمزمه کنم.می بخشيد.

           

              پری دريايی!

              در چشمه سارهای دربدری

              با گيسوان خيس پريشان

              در حسرت کدامين دريا

              اينسان

                  بر بادهای رهگذر

                                   تکيه داده ای؟

               پری،

                         پری،

                                   پری

                اگر به دريا رفتی

                                        بگو

                اينجا مرديست

                با عضله هايی تنبل

                در جستجوی سرزمينی

                         که در هيچ نقشه ی جغرافيايی

                                                    ثبت نشده   

               روحش را

                           در ميخانه های ساکت

                                                  گم کرده است       

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]