مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

ساده مثل يک علف

 

ساده ام

مثل يک علف

سهم کوچکی از آسمان

سهم کوچکی از آفتاب

روی شانه های کوچکم

سهم کوچکی از آب

سهم کوچکی از اين زمين

که ريشه بسته ام در آن

 

دستمال ساده ی نسیم

پاک می کند

قطره های شبنم از تنم

 

تکيه داده ام به آفتاب

راستی کم است

اينهمه

اينهمه

اينهمه

که

با من است؟

 

 

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]