مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

شب است

          

           به ف. م. و گريه های شبانه اش 

         با وبلاگی آشنا شدم که حيفم آمد دوستان علاقمند به ادبيات جدی را (البته انگليسی و فرانسه )بی خبر بگذارم .مطالعه تارنوشت بوسه بر اشک به آدرس زير را توصيه می کنم،

               http://forooghemehr.persianblog.ir            

 

 

                شب است و

                            ماه

                            می شمارد

                            قدمهايم را

           در کوچه های مه گرفته ی دياری                          

                            که از آن من نيست

 

           کاش می دانستم

            اين نگاه توست

                                يا

                                     آفتاب ؟

           که گرمم می کند

            در زمستانی

                             که مرا

                                      در بر گرفته است

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]