مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

به تو تکيه می زنم

          

            ساده تر از آنم

            تا نظمٍ کاهلانه ی تن را

             به سخره

                              بگيرم

            گو که

                   غنيمتی ست پريشانی

                   در اين حوالی مشکوک

 

            به تو

                   تکيه می زنم

                   که ستاره

                               حائل نيست

                   و فرو می ريزم

                   آ

                      را

                          م

                   آ

                      را

                           م

                                          از درون

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]