مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

مهتابی تاريک

   مجتمع قبلی که بودم سرايدار دربانی داشتيم سياه پوست،فيلسوف مسلک و اهل مطالعه، ژانويه ۲۰۰۰ اهالی مجتمع جشن تولد پنجاه سالگی اش را گرفتند.حرفهای زيادی زد از چمله  پيش بينی مرگش را که به زودی روی خواهد داد.ماجرا به شوخی برگذار شد.چند ماه بعد من به خانه ی جديدی نقل مکان کردم و دوسال بعد عمو ويليام ما هم در يک تصادف جان باخت.مرد نازنينی بود.اين شعر را بر اساس گفته های آن شبش نوشته ام.

 

              سر انگشتِ آفتاب، 

                                     باد،     

                                          باران

                                        بر سر،  

                                    بر مو،  

                            بر پيشانی

             پنجدريِ پنجاه بهارِ بی خاطره

                                         بسته می شود

             تا مهتابيِ تاريک

                             چند پاييز

                                          بيشتر نيست 

            و بعد...

               مشتی خاک

                  بر سر انگشتِ آفتاب، 

                                            باد،  

                                                باران...

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]