مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

خانه ی کودکی

           

            شيارهای در هم

            خاک خيس

             هق هق ناودان

              اين بام

                      باران بسيار

                                     ديده است

 

             دلم

               از پله ها

                          بالا

                              می رود

                  در تاريکی

                                  دراز می کشد

             و به کوچه های کودکی ام

                                        نگاه می کند

 

            تن پوشی از ابر پوشيده ام

            پلکهايم را می بندم

            نه

                اين باران سر ايستادن ندارد

                و اين دل

                          که در تاريکی

                                         دراز کشيده است 

 

               هق هق ناودان

           هق هق ناودان

           اين بام

                    باران بسيار

                                   ديده است

Nima Abed
پيام هاي ديگران ()
 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]