مهدي فرجي


 
ستاره های مدار عاشقی
شاد باشید و برقرار
 


 

عناوین مطالب وبلاگ به تو تکیه می زنم که ستاره حایل نیست (شعر و ترجمه شعر)

از عشق نه :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۸
دلتنگی :: دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸٧
عشق را هم پایانی هست :: پنجشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٧
مثل آسمان :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
دلتنگی... :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
اینجا بهار... :: شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٥
کاش باران... :: دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤
جهان :: جمعه ۳۱ تیر ،۱۳۸٤
شعر :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٤
... آزادی :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
؟ :: شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
عشق :: جمعه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٤
عاشقانه های بی نام :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳
پروانه :: شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۳
گلوله :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳
مثل آسمان :: پنجشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۳
اين بام... :: چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳
ايوان تاريک :: یکشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸۳
تکرار :: یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۳
پلک که بر هم می گذاری :: دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸۳
نامم را از ياد ببر :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
به رويايی می مانی در بيداری :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳
راه آمده :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸۳
آه... :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
تا کجا می برند مرا :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳
باران :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
اينهمه دور... :: جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢
غزل غزلهای سليمان ۲ :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
غزل غزلهای سليمان :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
تری يانگ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
ريموند کارور :: پنجشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٢
پس از انفجار :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
اتو رنه کستيلو :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
ناظم حکمت سخن می گويد :: یکشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٢
تا زخم ما... :: پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
پروانه ی من! :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
پری دريايی :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
ساده مثل يک علف :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
گريه های هميشه :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
شب است :: پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢
غزلی از محسن باقرلو :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
به تو تکيه می زنم :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
مهتابی تاريک :: جمعه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٢
خانه ی کودکی :: دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢
نامه :: جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٢
ساده می شود پريد :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢
حکايت من و غزل :: پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢
ايوان تاريک :: جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
نام کوچک تو :: دوشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٢
تغزل در مه :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
۲شعر از کارل سندبرگ :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢
تلخی اين خاک بی نام :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
تغزل در مه :: یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢
اين همه نام!!! :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
و...اين هوای مه آلود :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
لاله و لادن :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
مريت پارک وی * :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
هنر شاعری :: جمعه ٦ تیر ،۱۳۸٢
جنگل :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٢
مسيح فرود آمد :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٢
۲ شعر ازلنگستون هيوز :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٢
از آن تو نيستم :: شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٢
مثل يک علف :: شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٢
و يک جرعه... :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢
۴ شعر از عربستان :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
۳ شعر از يمن :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
از آستانه آسمان :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تغزل در مه :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
سايه و آفتاب ظهر :: یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
دلتنگی :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
اين روزها... :: جمعه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٢
۲ شعر از توفيق زيٌاد :: دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢
شهيد :: شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٢
۲ شعر کوتاه از ناظم حکمت :: یکشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٢
تو را به جان دل من :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۱
گردباد :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
به عشق کار برآيد :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
خسته :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
آذرخش :: پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱
به همه دوستانم در وبلاگ :: دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
نامه :: یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۱
تمام قصه همين است... :: جمعه ٢ اسفند ،۱۳۸۱
می شود...؟ :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
پنج عاشقانه بی نام ديگر :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
حکايت ترجمه شعر :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۱
به تو تکيه می زنم :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱
پنج عاشقانه بی نام :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۱
آفرين! دل گرفته ام :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۱
درسی در نقاشی :: جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۱
گره :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۱
نخستين شعر پابلو نرودا :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۱
ناپرهیزی :: دوشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۱
۲ شعر از نزار قبانی :: جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸۱
سوگمويه :: یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱
اين روزها :: سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۱
شبگير :: سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱
هميشه بارانی :: چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱
خاکيم و غبار :: جمعه ٦ دی ،۱۳۸۱
خانقاه عشق :: چهارشنبه ٤ دی ،۱۳۸۱
تکيه بر عشق :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
تغزل در مه (۳) :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
دوست عنايتی کند :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۱
تغزل در مه (۲) :: چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸۱
اگر غم تو نباشد :: شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۱
از اين همه نام :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸۱
گياه کوچک :: پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱
نهال ياد تو :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸۱
۲ شعر از ريموند کارور :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
۲ شعر از ای.ای.کامينگز :: سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱
۲ شعر از لنگستون هيوز :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱
فراموش می شود :: شنبه ٢ آذر ،۱۳۸۱
تغزل در مه(۱) :: جمعه ۱ آذر ،۱۳۸۱
شايد وقتی ديگر :: پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۱
تنهايی :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۱
شبگير :: دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱
دلتنگی :: یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۱
آزادی :: جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱
عشق آمد و :: چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸۱
ابر و باد و پرنده :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۱
بادهای بهاری :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
گل سرخ :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
عشق درياست :: یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱
پنجاه بهار بی خاطره :: یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۱
درهای کارخانه :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
نامه :: جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱
شکسپير :: جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱
پرسش :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
از عشق نه :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
مجموع دلبستگی :: چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱
ايوان تاريک :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
سوگ مویه بيوه زن در موسم بهار :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
مه :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
چمن :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
صدای مرا شنيده ای :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
سرودی برای تغيير :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
من تنهايم :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸۱
ماييم و... :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
بی تو :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
حلقه :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
جنگل :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
پاهای کثيف :: پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
غزل ناتمام :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۱
و فرو می ريزم :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۱
هوای دفتر شعرم :: پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۱
بانوی من :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۱
...تکرار :: چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸۱
...می خواهم :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
غزل تنهايی :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
...نامه :: دوشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۱ 
بلاگ
بايگانى
پست الكترونيك
 
نوشته‌هاى قبلى
 
   

 

 
 
با پشتيبانى بلاگ‌ايد
 
 
 

 

:بازديدكنندگان  
[ بلاگ| بايگانى | پست الكترونيك ]